Potaknuti razgovorima i predavanjima koja smo slušali povodom Dana borbe protiv nasilja, odlučili smo provesti anketu među našim učenicima koja će nam pokazati njihova razmišljanja o nasilju.
Anketa je bila anonimna, a provedena je na učenicima od petog do osmoga razreda. Obuhvaćala je pet pitanja:
1. Jesi li ikada doživio / doživjela nasilje (verbalno, psihičko ili fizičko)?
2. Jesi li ikada vršio / vršila bilo koju vrstu nasilja nad nekim?
3. Jesi li ikada bio svjedok nasilja?
4. Jesi li ikada prijavio / – la nasilje (ako si bio svjedok ili žrtva nasilja)?
5. Čini li naša škola dovoljno u borbi protiv nasilja?

Evo rezultata ankete:

Dok1 (1)

Kategorija: