Kreativni radovi naših osmaša

Donosimo radove naših osmaša koji su nastali za vrijeme nastave na daljinu. Iako je svijet stao za vrijeme ove epidemije, a nakratko je s objavljivanjem stao i Znalac radoznalac, djeca nisu prestala stvarati. Javili su se s još kreativnijim ostvarajima koji će u budućnosti svjedočiti o onome što su proživjeli za vrijeme pandemije.
Zadatak koji su dobili osmaši na satu Hrvatskoga jezika bio je snimiti umjetničku fotografiju prema lektirnim djelima pročitanim za vrijeme školovanja, a koje će zauvijek pamtiti. Evo njihovih radova.

 

Emil Plažanin, 8.a

Emil Plažanin, 8. a

Emil Plažanin, 8. a

Emil Plažanin, 8. a

Emil Plažanin, 8.a

Emil Plažanin, 8. a

Emil Plažanin, 8. a

Emil Plažanin, 8. a

Mirna Maslać, 8. b

Mirna Maslać, 8. b

Mirna Maslać, 8. b

 

Mirna Maslać, 8. b

Mirna Maslać, 8. b

Mirna Maslać, 8. b

Mirna Maslać, 8. b

Mirna Maslać, 8. b

Mislav Oršolić, 8. b

Mislav Oršolić, 8. b

Mislav Oršolić, 8. b

Mislav Oršolić, 8. b

Mislav Oršolić, 8. b

Mislav Oršolić, 8. b

Mislav Oršolić, 8. b

Mislav Oršolić, 8. b

Mislav Oršolić, 8. b

Ana Krznarić, 8. b

Ana Krznarić, 8. b

Ana Krznarić, 8. b

Ana Krznarić, 8. b

Ana Krznarić, 8. b

Ana Krznarić, 8. b

Ana Krznarić, 8. b

Ana Krznarić, 8. b

 

Ana Krznarić, 8. b

Filip Stazić, 8. b

Emil Plažanin, 8. a

 

 

 

Kategorija: