Treći b okušao se  u poznatoj likovnoj tehnici

Treći b dobio je zadatak  okušati se u njima novoj likovnoj tehnici . U našoj galeriji pogledajte njihove radove pa prosudite koliko su u tome bili uspješni.

                                       

                                       

 

Kategorija: