Utjecaj društvenih mreža na mlade svakim je danom sve veći

 

Današnji nam je život bez njih nezamisliv. I da, znamo, ova je tema puno puta “prožvakana”, a mi smo ju izabrali jer su problemi s korištenjem mobitela u našoj školi sve veći.

Društveni mediji danas igraju veliku ulogu u životu mladih ljudi, pa tako i u životu učenika naše škole. Pronašli smo podatak  da  90% tinejdžera u dobi od 13 do 17 godina koristi društvene medije,  a utjecaj društvenih medija na mlade ljude može biti  štetan za mentalno zdravlje mladih. Obično se javljaju problemi vezani za internetsko zlostavljanje, problemi sa slikom tijela i nerealnim pogledima na živote drugih ljudi. Tinejdžeri smatraju  da su dobre stvari koje imaju na društvenim mrežama  osjećaj povezanosti i  podrške pripadnika neke  društvene mreže.

Kao dobre strane društvenih mreža navode se zabava i samoizražavanje,  može se jako brzo saznati za neke aktualne događaje, učiti o raznim temama ili komunicirati s mladima iz drugih zemalja.  Međutim, korištenje društvenih medija također može negativno utjecati na tinejdžere, ometajući ih, ometajući njihov san i izlažući ih maltretiranju, širenju glasina i pritisku vršnjaka.

Sve su ovo razlozi da ovu temu odlučimo proučiti sa svih strana, i zato smo ju izabrali za temu broja.

Andreja Komarec