Unapređenje uvjeta boravka učenika u školi

 

Učenike naše škole na samome početku školske godine dočekali su radovi na sanaciji i uređenju školske kuhinje koji su započeli  22. kolovoza. Projekt  financira  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te županija Vukovarsko – srijemska kao osnivač. Vrijednost projekta PUZ 121 MRRFEU pod nazivom ”Unapređenje uvjeta boravka djece i mladih u školi”  iznosi  31.189,86 eura  (13.272,28 eura financira MRRFEU, a ostali dio financira županija) . Radove na sanaciji izvodi tvrtka Planum – građenje d.o.o. Vukovar.

Završetak radova predviđa se u drugome polugodištu kada će učenici naše škole, nakon preuređenja kuhinje, konačno dobiti kuhane obroke.

                                                                                                                                                                                                 Igor Miličević, prof. suradnik

Kategorija: