Impresum

Impresum

Naziv lista: Znalac radoznalac

Digitalni list Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić, Andrijaševci

Web – adresa:  https://znalac-radoznalac.com.hr

Adresa uredništva: Školska 1, 32271 Andrijaševci

Telefon: 032/372-462

Nakladnik: OŠ Ivane Brlić – Mažuranić,  Andrijaševci

Glavna urednica: Elena Nestić

Uredništvo: Andreja Komarec, Lana Šebalj

Redakcija: Tea Perković, Lana Smolčić,  Lana Šebalj, Marija Krajnović, Andreja Komarec, Elena Nestić, Gabriela Keser, Erika Zubak, Ana Markobašić, Tena Šebalj, Domagoj Majher

Fotografija: Lana Šebalj

Suradnica: Anica Imrek, prof.

Odgovorna urednica: Tomislava Albertović, prof.